Voor de veiligheid van uzelf, uw collega’s, relaties en uw juridische aansprakelijkheid bent u als ondernemer, conform Arbo wetgeving verplicht uw elektronische installaties met regelmaat te laten controleren. Voor de veiligheid van uzelf, uw collega’s, relaties en uw juridische aansprakelijkheid bent u als ondernemer, conform Arbo wetgeving verplicht uw elektronische installaties met regelmaat te laten controleren.

De arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen beschouwen de Scope-10 norm als bindend. Verzekeringsmaatschappijen vragen na een schadegeval steeds vaker aan te tonen dat u aan uw verplichtingen, om de installatie goed te onderhouden, hebt voldaan. Laat u periodiek Scope-10 inspecties uitvoeren, dan kunt u hard maken dat u er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen.

Dolman Techniek kan deze inspectie voor u uitvoeren.

Inspectie waarom?

  • nagaan of de omstandigheden waaronder de installatie functioneert, dezelfde zijn als die waarvoor de installatie is ontworpen;
  • nagaan of de installatie nog voldoet aan de normen die zijn gehanteerd bij de opzet en bouw van de installatie;
  • opsporen van gebreken en defecten;
  • bepalen van de staat van onderhoud en daarmee de veiligheid van de installatie.

Rapportage waarom?

  • het geven van een goed, onderbouwd oordeel over de installatie;
  • het opstellen van een actiepuntenlijst
  • het vergelijken van de staat van onderhoud van installatie bij latere inspecties;
  • het geven van een gefundeerd oordeel over toename/afname van de veiligheid van de installatie.

Na inspectie laat Dolman Techniek u niet in de steek. Defecten moeten zo spoedig mogelijk worden hersteld of gerepareerd. Dit doen we graag voor u.

Wilt u meer informatie over de inspectie van uw laagspanningsinstallatie conform de NEN3140 neem dan vrijblijvend contact met ons op.